Kari Salomaa

PathMakerin perustajana ja konsulttina toimii Kari Salomaa. Hänellä on pitkä kokemus liike-elämän esimies- ja tiimitoiminnasta, sekä teollisuuden prosessien johtamisesta.

PathMakerin toimintatapa perustuu yksilöllisyyteen ja henkilökohtaisuuteen. Toiminnan tavoitteena on haastaa ja inspiroida asiakkaan ajattelua toivottavan muutoksen aikaansaamiseksi.